armutlu tarihi

armutlunun tarihiyle ilgili aşağıdaki bilgiler internetteki çeşitli sayfalardan alıntıdır.

Armutlu’nun adının nereden geldiğine dair üç rivayet vardır.

  • Bizans Kralı’nın kızı Armodies’in vücudunun her yerinde yaralar çıktığı bildirilmiştir. Kral kızının bu durumundan utandığı için askerleriyle birlikte kızını şimdiki kaplıcaların bulunduğu mevkide bırakmıştır. Kız buradaki termal sularla her gün yıkanmış ve bütün yaraları iyileşmiş. Kral kızının iyileştiğini görünce onu tekrar yanına almış ve Armodies adı Armutlu olarak günümüze kadargelmiştir.
  • Armutlu adının “Armodo” veya “Armodies” sözcüklerinden geldiği sanılmaktadır. Bu sözcükler “Donanma” veya “Donanmaya gözcülük eden kimse” anlamına gelmektedir.
  • Evliya Çelebi ise Armutlu isminin nereden geldiğini ünlü Seyahatname’sinde de şöyle anlatır; “Nahiyedir. Naib oturur. Bursa Beyi tarafından tayin edilir. Kasaba düz sahraya bağlı, bahçeli ve etrafı armut bahçeleri ile süslü olup bakımlıdır. Onun için Armutlu derler.”

Armutlunun tarihi çok eskilere dayanır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, 1050 senesinin Sefer ayının altıncı günü Mudanya Kasabası’na vardıklarından ve oradan bir gemi ile Bozburun İskelesi‘ne geldiklerinden söz eder.

Armutlu’ya ilk yerleşenlerin kimler olduğu ve ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir. Yalnız 1320 yıllarında Bizanslılar‘dan alınarak Osmanlılar‘a katıldığı kayıtlarda vardır. Bu da 1300 yıllarından önce Armutlunun bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir